خدمات مالی شرکت هفت خان به شرح زیر می‌باشد:

  • ارائه راه کارهایی جهت نقد نمودن درآمد‌های ارزی برای مبالغ بالای 1 میلیون دلار/یورو/پوند
  • ارائه راه کارهایی جهت نقد نمودن درآمدهای ارزی با مبالغ خرد
  • ارائه راه کارهای دریافت ضمانت نامه‌های بانکی از بانکهای اروپایی
  • ارائه راه کارهای افتتاح حسابهای بانکی جهت شرکتهای بزرگ
  • ارائه راه کارهایی جهت گشایش ال سی از بانکهای خارجی
  • ارائه راه کارهای خرید و پرداخت جهت سرویس‌های مختلف و صورتحسابهای شرکتها اروپایی و آمریکایی
  • و بسیاری سرویس‌های دیگر

* این شرکت هیچگونه خدماتی به واسطه‌های خرد ارائه نمیدهد.