پنج‌شنبه، 20 دی 1397 3:4

از دیگر خدمات شاخص شرکت هفت‌خان استفاده از ارتباطات گسترده با شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی در اروپا می‌باشد، با استفاده از این ارتباطات فراهم نمودن کلیه‌ی نیازهای شرکت‌های ایرانی به سادگی امکان‌پذیر شده است. امری که در گذشته به سختی و با هزینه‌های گزاف صورت می‌گرفت.

شرکتهایی که خدمات ویژه‌ای به شرکت هفت‌خان ارائه می‌دهند، شامل Teknokroma, Merck, EDQM, Millipore و بسیاری شرکت‌های بزرگ دیگر می‌باشند.