پنج‌شنبه، 20 دی 1397 3:3

مشکل عمده‌‌ی بسیاری از شرکت‌های ایرانی خدمات مالی در خارج از ایران می‌باشد، بخش مشاوره‌ای شرکت هفت‌خان آمادگی ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای مالی و کمک به شرکت‌های ایرانی را در این زمینه دارد.

پرداخت صورت‌حساب‌های کلان، ارائه خدمات انتقال وجه به صورت TARGET2 و TARGET، و صدور صورت‌حساب جهت انتقال درآمدهای ارزی مجموعه‌ای از این خدمات می‌باشد.

از دیگر خدمات شرکت هفت‌خان ارائه‌ی خدمات صدور ال‌سی (LC) و مشاوره جهت دریافت خدمات مالی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از کشورهای اروپایی می‌باشد.